За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 22.07.2015 г. от 11.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление от "Каварна Газ" ООД за утвърждаване на пределни цени за дейността "разпределение на природен газ", пределни цени за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" и цени за присъединяване по групи и подгрупи клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на общините Каварна и Шабла

22.07.2015 г.PDF документ 551.82KB Доклад по заявление от "Каварна Газ" ООД за утвърждаване на пределни цени за дейността "разпределение на природен газ", пределни цени за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" и цени за присъединяване по групи и подгрупи клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на общините Каварна и Шабла