За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 22.07.2015 г. от 11.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление от "Газинженеринг" ООД за утвърждаване на пределни цени за дейността "разпределение на природен газ", пределни цени за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител", и цени за присъединяване по групи и подгрупи потребители за територията на община Долни Дъбник

22.07.2015 г.PDF документ 535.86KB Доклад по заявление от "Газинженеринг" ООД за утвърждаване на пределни цени за дейността "разпределение на природен газ", пределни цени за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител", и цени за присъединяване по групи и подгрупи потребители за територията на община Долни Дъбник