За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 22.07.2015 г. от 11.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление от "Черноморска технологична компания" АД за утвърждаване на пределни цени за дейностите "разпределение на природен газ" и "снабдяване с природен газ от краен снабдител", и цени за присъединяване по групи и подгрупи потребители за територията на община Сопот

22.07.2015 г.PDF документ 539KB Доклад по заявление от "Черноморска технологична компания" АД за утвърждаване на пределни цени за дейностите "разпределение на природен газ" и "снабдяване с природен газ от краен снабдител", и цени за присъединяване по групи и подгрупи потребители за територията на община Сопот