За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 22.07.2015 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление от "ТЕЦЕКО" EООД за изменение и допълнение на издадените лицензии за дейността "разпределение на природен газ" и за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" за територията на община Свищов, чрез присъединяване на територията на община Белене

22.07.2015 г.PDF документ 619.2KB Доклад по заявление от "ТЕЦЕКО" EООД за изменение и допълнение на издадените лицензии за дейността "разпределение на природен газ" и за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" за територията на община Свищов, чрез присъединяване на територията на община Белене