За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 15.07.2015 г. от 10:00 часа в сградата на КЕВР на бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление на „Неас Енерджи” АС

15.07.2015 г.PDF документ 174.99KB На 15.07.2015 г. от 10:00 часа в сградата на КЕВР на бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-24 от 30.03.2015 г. на „Неас Енерджи” АС за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”.