За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 22.06.2015 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление с вх. № Е-15-20-18 от 10.06.2015 г. от "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цени за IIІ-то тримесечие на 2015 г., по които да продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа

22.06.2015 г.PDF документ 416.9KB Доклад по заявление с вх. № Е-15-20-18 от 10.06.2015 г. от "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цени за IIІ-то тримесечие на 2015 г., по които да продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа