За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 11.06.2015 г. от 15.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение по заявление от "Рила газ" ЕАД за утвърждаване на цени

11.06.2015 г.

На 11.06.2015 г. от 15.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение по заявление от "Рила газ" ЕАД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които крайните снабдители продават природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на обособена територия „Запад“.

PDF документ 131.71KB Проект на решение