За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 04.06.2015 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление на „Пи Пи Си България” АД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”.

04.06.2015 г.PDF документ 227.21KB На 04.06.2015 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-70 от 30.12.2014 г. на „Пи Пи Си България” АД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”.