За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 04.06.2015 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление подадено от „Ес И И Пауър Трейдинг” ООД за изменение/допълнение на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”

04.06.2015 г.PDF документ 263.21KB На 04.06.2015 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-38 от 18.07.2014 г., подадено от „Ес И И Пауър Трейдинг” ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-368-15 от 14.11.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия” с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група”