За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 04.06.2015 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление подадено от „РД ЧЗ Енерджи” с.р.о. („RD CZ Energy”s.r.o.) за прекратяване на дейността „търговия с електрическа енергия”

04.06.2015 г.PDF документ 228.91KB На 04.06.2015 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-4 от 21.01.2015 г., подадено от „РД ЧЗ Енерджи” с.р.о. („RD CZ Energy”s.r.o.) за прекратяване на лицензия № Л-403-15 от 17.12.2012 г. за дейността „търговия с електрическа енергия”