За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 27.05.2015 г. от 11.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение по заявление от "Примагаз" АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и цени по които крайните снабдители продават природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа на територията на кметствата "Владислав Варненчик", "Младост" и "Аспарухово" в състава на община Варна

27.05.2015 г.PDF документ 194.99KB Проект на решение по заявление от "Примагаз" АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и цени по които крайните снабдители продават природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа на територията на кметствата "Владислав Варненчик", "Младост" и "Аспарухово" в състава на община Варна