За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 27.05.2015 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад, относно Заявление с вх.№ E-ЗЛР-ПР-23 от 26.03.2015 г., подадено от "НЕОХИМ" АД за прекратяване на лицензия за "производство на електрическа и топлинна енергия"

27.05.2015 г.PDF документ 292.62KB доклад, относно Заявление с вх.№ E-ЗЛР-ПР-23 от 26.03.2015 г., подадено от "НЕОХИМ" АД за прекратяване на лицензия за "производство на електрическа и топлинна енергия"