За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 27.05.2015 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад, относно Заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-64 от 10.12.2014 г., подадено от "ТЕЦ Марица 3" АД за продължаване срока на лицензия за дейността "производство на електрическа енергия"

27.05.2015 г.PDF документ 555.26KB Доклад, относно Заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-64 от 10.12.2014 г., подадено от "ТЕЦ Марица 3" АД за продължаване срока на лицензия за дейността "производство на електрическа енергия"