За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 27.05.2015 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявления от "Рилагаз" АД за одобряване на бизнес план за обособена територия "Запад"

27.05.2015 г.PDF документ 651.17KB Доклад по заявления от "Рилагаз" АД за одобряване на бизнес план за обособена територия "Запад"