За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 20.05.2015 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление с вх. № Е-14-03-23/11.11.2014 г. за одобряване на "Общи условия на договорите за продажба на топлинна енергия за битови нужди от "Топлофикация Перник" АД на клиенти в гр. Перник"

20.05.2015 г.PDF документ 739.94KB Доклад по заявление с вх. № Е-14-03-23/11.11.2014 г. за одобряване на "Общи условия на договорите за продажба на топлинна енергия за битови нужди от "Топлофикация Перник" АД на клиенти в гр. Перник"