За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 13.05.2015 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-11 от 12.02.2015 г. на "Смарт Енерджи Трейд" ЕАД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група"

13.05.2015 г.PDF документ 241.69KB Доклад заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-11 от 12.02.2015 г. на "Смарт Енерджи Трейд" ЕАД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група"