За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 13.05.2015 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявления от "Примагаз" АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за снабдяване със СПГ за територията на кметствата "Владислав Варненчик", "Младост" и "Аспарухово" в състава на община Варна

13.05.2015 г.PDF документ 509.03KB Доклад по заявления от "Примагаз" АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за снабдяване със СПГ за територията на кметствата "Владислав Варненчик", "Младост" и "Аспарухово" в състава на община Варна