За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 13.05.2015 г. от 10.30 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление с вх. № В-17-04-9/01.07.2014 г., изменено със заявление вх. № В-17-04-5/21.03.2015 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване и канализация - Бебреш" ЕООД, гр. Ботевград

13.05.2015 г.PDF документ 476.24KB Доклад по заявление с вх. № В-17-04-9/01.07.2014 г., изменено със заявление вх. № В-17-04-5/21.03.2015 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване и канализация - Бебреш" ЕООД, гр. Ботевград