За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 30.04.2015 г. от 11.00 ч. в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад, относно заявление с вх. № E-ЗЛР-ПР-12 от 16.02.2015 г., подадено от "Уинд енерджи 2007" ЕООД за прекратяване на лицензия за производство на електрическа енергия, преди изграждане на енергийния обект

30.04.2015 г.PDF документ 218.89KB Доклад, относно заявление с вх. № E-ЗЛР-ПР-12 от 16.02.2015 г., за прекратяване на лицензия за производство на електрическа енергия, преди изграждане на енергийния обект