За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 29.04.2015 г. от 11.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков", № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-2/14.01.2015 г. на "Ар Си Пауър Енерджи" ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-418-15 от 11.11.2013 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" с права и задължения на "координатор на комбинирана балансираща група"

29.04.2015 г.PDF документ 336.18KB На 29.04.2015 г. от 11.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков", № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-2/14.01.2015 г. на "Ар Си Пауър Енерджи" ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-418-15 от 11.11.2013 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" с права и задължения на "координатор на комбинирана балансираща група"