За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 24.04.2015 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков", № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление на „Фреа Акспо” ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-398-15 от 22.10.2012 г. за дейността „търговия с електрическа енергия”

24.04.2015 г.PDF документ 239.62KB На 23.04.2015 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков", № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-69/23.12.2014 г. на „Фреа Акспо” ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-398-15 от 22.10.2012 г. за дейността „търговия с електрическа енергия” с права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група”