За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 27.03.2015 г. от 10 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за „Определяне на преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство на УМБАЛ Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД, гр. Стара Загора.“

27.03.2015 г.PDF документ 327.27KB На 27.03.2015 г. от 10 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за „Определяне на преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство на „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД, гр. Стара Загора.“