За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 21.03.2015 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклади по заявления с вх. № Е-ЗЛР-Р-3 от 16.01.2015 г. от "Софиягаз" ЕАД, с вх. № Е-ЗЛР-И-7 от 06.02.2015 г. от "Овергаз Изток" АД, с вх. № Е-ЗЛР-И-8 от 06.02.2015 г. от „Овергаз Юг” АД, с вх. № Е-ЗЛР-И-9 от 06.02.2015 г. от "Овергаз Запад" АД и с вх. № Е-ЗЛР-Р-10 от 09.02.2015 г. от "Овергаз Север" ЕАД за издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант чрез вливане в търговското дружество на "Софиягаз" ЕАД на лицензираните газоразпределителни дружества "Овергаз Изток" АД, "Овергаз Юг" АД, "Овергаз Запад" АД и "Овергаз Север" ЕАД

21.03.2015 г.PDF документ 1.09MB Доклад за преобразуване на "Софиягаз" ЕАД