За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 25.02.2015 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение по заявление на "Газтрейд Сливен" ЕООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които крайните снабдители продават природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Сливен.

25.02.2015 г.PDF документ 201.59KB Проект на решение по заявление на "Газтрейд Сливен" ЕООД за утвърждаване на цени