За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 18.02.2015 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул. "Княз Дондуков", № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-46/05.09.2014 г., подадено от „Репауър Трейдинг Чешка република” СРО

18.02.2015 г.PDF документ 221.07KB На 18.02.2015 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул. "Княз Дондуков", № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-46/05.09.2014 г., подадено от „Репауър Трейдинг Чешка република” СРО за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”.