За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 18.02.2015 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул. "Княз Дондуков", № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по Заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-78/12.11.2013 г. от "Топлофикация Петрич" ЕАД за издаване на лицензии за производство на електрическа и топлинна енергия и пренос на топлинна енергия

18.02.2015 г.PDF документ 490.11KB Доклад по Заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-78/12.11.2013 г. от "Топлофикация Петрич" ЕАД за издаване на лицензии за производство на електрическа и топлинна енергия и пренос на топлинна енергия