За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 18.02.2015 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул. "Княз Дондуков", № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад за определяне на преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство и утвърждаване на цена на топлинна енергия на "Топлофикация Петрич" ЕАД, гр. Петрич.

18.02.2015 г.PDF документ 334.49KB Доклад за определяне на преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство и утвърждаване на цена на топлинна енергия на "Топлофикация Петрич" ЕАД, гр. Петрич