За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 11.02.2015 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул. "Княз Дондуков", № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-52 от 02.10.2014 г. за издаване на лицензия за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”, подадено от „Шел Енерджи Юръп” Лимитид.

11.02.2015 г.PDF документ 563.39KB Доклад по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-52 от 02.10.2014 г.