За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 11.02.2015 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул. "Княз Дондуков", № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-56 от 07.11.2014 г., подадено от „Хидроенерджи Груп” ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, съдържаща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група” и на „координатор на комбинирана балансираща група”.

11.02.2015 г.PDF документ 425.32KB Доклад по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-56 от 07.11.2014 г.