За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 11.02.2015 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул. „Княз Дондуков”, № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление с вх. № Е-12-00-652/29.04.2014 г. от „Газтрейд Сливен” ЕООД за утвърждаване на цени за дейностите „разпределение на природен газ”, „снабдяване с природен газ от краен снабдител” и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на Община Сливен.

11.02.2015 г.PDF документ 331.55KB На 11.02.2015 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул. „Княз Дондуков”, № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление с вх. № Е-12-00-652/29.04.2014 г. от „Газтрейд Сливен” ЕООД за утвърждаване на цени за дейностите „разпределение на природен газ”, „снабдяване с природен газ от краен снабдител” и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на Община Сливен.