За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 08.01.2015 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР – бул. "Княз Дондуков" № 8-10, етаж 4, зала 4 ще се проведе обществено обсъждане на доклад относно определяне на преференциални цени на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници

08.01.2015 г.PDF документ 201.31KB На 08.01.2015 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР – бул. "Княз Дондуков" № 8-10, етаж 4, зала 4 ще се проведе обществено обсъждане на доклад относно определяне на преференциални цени на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници – биомаса, получена от дървесни остатъци, прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци.