За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 14.01.2015 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление с вх. № В-17-01-5/04.03.2014 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. София.

14.01.2015 г.PDF документ 508.47KB На 14.01.2015 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление с вх. № В-17-01-5/04.03.2014 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. София.