За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 16.12.2014 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР бул. "Княз Ал. Дондуков" 8-10 ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по подадено от "Булгаргаз" ЕАД заявление с вх. № Е-15-20-44 от 08.12.2014 г., за утвърждаване на цена за I-во тримесечие на 2015 г. по която обществения доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиентите, присъединени към газопреносната мрежа.

16.12.2014 г.PDF документ 402.29KB На 16.12.2014 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР бул. "Княз Ал. Дондуков" 8-10 ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по подадено от "Булгаргаз" ЕАД заявление с вх. № Е-15-20-44 от 08.12.2014 г., за утвърждаване на цена за I-во тримесечие на 2015 г. по която обществения доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиентите, присъединени към газопреносната мрежа.