За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 25.11.2014 г. от 10.30 часа в сградата на ДКЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-27 / 17.04.2014 г. на „Трансенерго Ком” СА за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, допълнена с права и задължения на „координатор на специална балансираща група” и на „координатор на комбинирана балансираща група”

25.11.2014 г.PDF документ 1.21MB На 25.11.2014 г. от 10.30 часа в сградата на ДКЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-27 / 17.04.2014 г. на „Трансенерго Ком” СА за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, допълнена с права и задължения на „координатор на специална балансираща група” и на „координатор на комбинирана балансираща група”