За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 25.11.2014 г. от 10.30 часа в сградата на ДКЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за разглеждане на доклад по заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-16 от 10.03.2014 г. и заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-39 от 01.08.2014 г., подадени от „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ЕООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-349-15/17.01.2011 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия”.

25.11.2014 г.PDF документ 363.31KB На 25.11.2014 г. от 10.30 часа в сградата на ДКЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за разглеждане на доклад по заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-16 от 10.03.2014 г. и заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-39 от 01.08.2014 г., подадени от „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ЕООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-349-15/17.01.2011 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия”.