За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 19.11.2014 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно внесен за одобряване с вх. № В-17-77-5/01.08.2014 г. преработен бизнес план за развитие на дейността на „Напоителни системи “ ЕАД – гр. София за периода 2012 - 2016 г.

19.11.2014 г.PDF документ 1.36MB На 19.11.2014 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно внесен за одобряване с вх. № В-17-77-5/01.08.2014 г. преработен бизнес план за развитие на дейността на „Напоителни системи “ ЕАД – гр. София за периода 2012 - 2016 г.