За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 12.11.2014 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-42/20.08.2014 г., подадено от „Фербунд” АГ за прекратяване на лицензия № Л-274-15/08.09.2008 г. за дейността „търговия с електрическа енергия”

12.11.2014 г.PDF документ 141.69KB На 12.11.2014 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-42/20.08.2014 г., подадено от „Фербунд” АГ за прекратяване на лицензия № Л-274-15/08.09.2008 г. за дейността „търговия с електрическа енергия”