За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 05.11.2014 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-76/11.11.2013 г., подадено от „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД за изменение/допълнение на лицензия № Л-264-15 от 14.04.2008 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия”.

05.11.2014 г.PDF документ 235.45KB На 05.11.2014 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-76/11.11.2013 г., подадено от „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД за изменение/допълнение на лицензия № Л-264-15 от 14.04.2008 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия”.