За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 05.11.2014 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-8/05.02.2014 г., подадено от „Енергия Натуралис Инт.” ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”.

05.11.2014 г.PDF документ 256.7KB На 05.11.2014 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-8/05.02.2014 г., подадено от „Енергия Натуралис Инт.” ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”.