За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 05.11.2014 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-82 от 25.11.2013 г., подадено от „Енерго-Про Енергийни Услуги” ЕООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-199-15 от 27.02.2006 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия”

05.11.2014 г.PDF документ 308.44KB На 05.11.2014 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-82 от 25.11.2013 г., подадено от „Енерго-Про Енергийни Услуги” ЕООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-199-15 от 27.02.2006 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия”