За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 05.11.2014 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-48/16.09.2014 г., подадено от „Мерил Линч Комодитис (Юръп) Лимитид” за прекратяване на лицензия № Л-326-15/26.04.2010 г. за дейността „търговия с електрическа енергия”

05.11.2014 г.PDF документ 139.18KB На 05.11.2014 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-48/16.09.2014 г., подадено от „Мерил Линч Комодитис (Юръп) Лимитид” за прекратяване на лицензия № Л-326-15/26.04.2010 г. за дейността „търговия с електрическа енергия”