За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 05.11.2014 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-47/16.09.2014 г., подадено от „Гривко България” ООД за прекратяване на лицензия № Л-296-15/04.03.2009 г. за дейността „търговия с електрическа енергия”

05.11.2014 г.PDF документ 143.25KB На 05.11.2014 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-47/16.09.2014 г., подадено от „Гривко България” ООД за прекратяване на лицензия № Л-296-15/04.03.2009 г. за дейността „търговия с електрическа енергия”