За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 05.11.2014 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-40/04.08.2014 г., подадено от „Пауър Лоджистикс” ЕАД за прекратяване на лицензия № Л-245-15/12.09.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия”

05.11.2014 г.PDF документ 142.42KB На 05.11.2014 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-40/04.08.2014 г., подадено от „Пауър Лоджистикс” ЕАД за прекратяване на лицензия № Л-245-15/12.09.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия”