За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 21.10.2014 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление, подадено от „Компания за енергетика и развитие” ООД за изменение и допълнение на лицензия № Л-388-01 от 23.07.2012 г., издадена за дейността „производство на електрическа енергия”.

21.10.2014 г.PDF документ 114.19KB На 21.10.2014 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление, подадено от „Компания за енергетика и развитие” ООД за изменение и допълнение на лицензия № Л-388-01 от 23.07.2012 г., издадена за дейността „производство на електрическа енергия”.