За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 21.10.2014 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление, подадено от „ВАПТЕХ Пауър” ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”.

21.10.2014 г.PDF документ 82.65KB На 21.10.2014 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление, подадено от „ВАПТЕХ Пауър” ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”.