За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 21.10.2014 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявления от „ЕВН България Топлофикация” ЕАД за изменение на лицензии за производство на топлинна енергия и пренос на топлинна енергия.

21.10.2014 г.PDF документ 202.35KB На 21.10.2014 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявления от „ЕВН България Топлофикация” ЕАД за изменение на лицензии за производство на топлинна енергия и пренос на топлинна енергия.