За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 23.09.2014 г. от 14.30 часа в сградата на ДКЕВР, бул.Дондуков 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно: заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-79/15.11.2013 г. от „Си Ен Джи Марица” ООД

23.09.2014 г.PDF документ 530.11KB На 23.09.2014 г. от 14.30 часа в сградата на ДКЕВР, бул.Дондуков 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно: заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-79/15.11.2013 г. от „Си Ен Джи Марица” ООД с искане на основание чл. 51, ал.1, т. 1 от Закона за енергетиката на изменение/допълнение на лицензия № Л-415-08/2013 г. и лицензия № Л-415-12/2013 г. чрез присъединяване на Община Златица към самостоятелната територия за разпределение на природен газ и за снабдяване с природен газ от краен снабдител по тези лицензии, заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-80/15.11.2013 г. за изменение/допълнение на лицензия № Л-415-08/2013 г. лицензия № Л-415-12/2013 г. чрез присъединяване на община Стрелча към самостоятелната територия за разпределение на природен газ и за снабдяване с природен газ от краен снабдител по тези лицензии и заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-79/04.06.2014 г. от „Си Ен Джи Марица” ООД за изменение/допълнение на лицензии № Л-415-08/2013 г. и № Л-415-12/2013 г. чрез присъединяване териториите на общините Стрелча и Златица към територия за разпределение на природен газ по № Л-415-08/2013 г. и територия снабдяване с природен газ от краен снабдител по № Л-415-12/2013 г.