За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 18.09.2014 г. от 11 часа в сградата на ДКЕВР – гр.София, бул.Дондуков 8-10, ет. 4, ще се проведе обществено обсъждане на "Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба №2/19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ" и "Проект на указания на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за образуване на цените за достъп и пренос на природен газ през газоразпределителните мрежи и за продажба на природен газ от краен снабдител при регулиране на газоразпределителните дружества чрез метода „Горна граница на цени"

18.09.2014 г.PDF документ 96.68KB Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба №2/19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ
PDF документ 227.87KB Проект на указания на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за образуване на цените за достъп и пренос на природен газ през газоразпределителните мрежи и за продажба на природен газ от краен снабдител при регулиране на газоразпределителните дружества чрез метода „Горна граница на цени"
PDF документ 89.09KB Мотиви за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ
MS Excel документ 755.5KB Model-GRD.xls