За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 17.09.2014 г. от 11,00 часа в сградата на ДКЕВР – гр. София, бул. Дондуков 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за разглеждане на Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-2/15.01.2014 г., подадено от „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД за изменение на лицензия №Л-191-15/04.07.2005 г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия”, изменена с Решение № И1-Л-191/09.07.2012 г. на ДКЕВР, с включване на права и задължения, свързани с дейността „координатор на комбинирана балансираща група”.

17.09.2014 г.PDF документ 380.28KB На 17.09.2014 г. от 11,00 часа в сградата на ДКЕВР – гр. София, бул. Дондуков 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за разглеждане на Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-2/15.01.2014 г., подадено от „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД за изменение на лицензия №Л-191-15/04.07.2005 г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия”, изменена с Решение № И1-Л-191/09.07.2012 г. на ДКЕВР, с включване на права и задължения, свързани с дейността „координатор на комбинирана балансираща група”.