За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 17.09.2014 г. от 11,15 часа в сградата на ДКЕВР – гр. София, бул. Дондуков 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за разглеждане на Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-17/20.03.2014 г., подадено от „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД за продължаване срока на лицензия № Л-191-15/04.07.2005г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия”.

17.09.2014 г.PDF документ 306.83KB На 17.09.2014 г. от 11,15 часа в сградата на ДКЕВР – гр. София, бул. Дондуков 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за разглеждане на Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-17/20.03.2014 г., подадено от „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД за продължаване срока на лицензия № Л-191-15/04.07.2005г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия”.